Ordlista

GRAVVÅRDENS BENÄMNINGAR

Liten ordlista över de vanligaste benämningarna du kan stöta på.

 

ÖVERSTYCKE/LIVSTEN – textplattan eller den sten där texten finns.
SOCKEL – synlig del av grundläggning eller separat del närmast marken och under livstenen.
BLOMLIST – smal stenkantlist, oftast 4 cm tjock och 10-15 cm hög, för inramning av planteringsrabatt.

RAMAR – stenkantslist, 6-20 cm tjock och i olika höjder (lägst 15 cm) beroende på marklutning etc, för inramning av gravplats.
VASPLATTA – platta, placerad i marknivå, för att ställa vas eller annan gravsmyckning på gravplats eller i rabatt.
GÅNGPLATTA – används innanför ramanläggning i exempelvis singel eller gräsmatta för att kunna gå på.

GRAVLOCK – heltäckande stenplatta, i en eller flera delar, över gravplatsen.
KAPITÄL – består av en eller flera delar som placeras över livstenen och ibland förekommande pelare eller sidostenar.
PELARE – runda eller fyrkantiga, ibland med profiler – oftast två – en på vardera sidan av livstenen.

MARKDUBB – rostfria dubbar (100 cm) som vi vanligtvis använder vid montering av stående gravstenar.
MONTERINGSPLINT – dold sockel under mark av sten eller betong.

GRANITVAS – vas i samma stenmaterial som gravanläggningen i övrigt.
EMPERILÅDA – självvattnande blomlåda för plantering.

KONTAKTA OSS

Magnetvägen 16
461 38 Trollhättan

Telefon: 0520-49 40 60
Fax: 0520-49 40 61
E-post: info@tsten.se

ÖPPETTIDER

Vardagar: 07:00 - 16:00

SEMESTER vecka 27-30. Stenhuggeriet har då stängt.

FRAKT INGÅR

Med oss kan du vara säker på att alla stenar monteras säkert och enligt gällande bestämmelser.

Frakt och montering ingår vanligtvis när du beställer gravsten hos oss.