Ordlista

GRAVVÅRDENS BENÄMNINGAR

Liten ordlista över de vanligaste benämningarna du kan stöta på.

 

ÖVERSTYCKE/LIVSTEN – textplattan eller den sten där texten finns.
SOCKEL – synlig del av grundläggning eller separat del närmast marken och under livstenen.
BLOMLIST – smal stenkantlist, oftast 4 cm tjock och 10-15 cm hög, för inramning av planteringsrabatt.

RAMAR – stenkantslist, 6-20 cm tjock och i olika höjder (lägst 15 cm) beroende på marklutning etc, för inramning av gravplats.
VASPLATTA – platta, placerad i marknivå, för att ställa vas eller annan gravsmyckning på gravplats eller i rabatt.
GÅNGPLATTA – används innanför ramanläggning i exempelvis singel eller gräsmatta för att kunna gå på.

GRAVLOCK – heltäckande stenplatta, i en eller flera delar, över gravplatsen.
KAPITÄL – består av en eller flera delar som placeras över livstenen och ibland förekommande pelare eller sidostenar.
PELARE – runda eller fyrkantiga, ibland med profiler – oftast två – en på vardera sidan av livstenen.

MARKDUBB – rostfria dubbar (100 cm) som vi vanligtvis använder vid montering av stående gravstenar.
MONTERINGSPLINT – dold sockel under mark av sten eller betong.

GRANITVAS – vas i samma stenmaterial som gravanläggningen i övrigt.
EMPERILÅDA – självvattnande blomlåda för plantering.

KONTAKTA OSS

Magnetvägen 16
461 38 Trollhättan

Telefon: 0520-49 40 60
Fax: 0520-49 40 61
Mail: info@tsten.se

• • •

Org.nr: 556253-9469
Bankgiro: 735-1695
Plusgiro: 4403009-6

ÖPPETTIDER

Vardagar 07:00 – 16:00

Vi har semester vecka 28-31.
Åter tillbaka den 3 augusti.

FRAKT INGÅR

Med oss kan du vara trygg med att alla stenar monteras säkert och enligt gällande bestämmelser.

Frakt och montering ingår vanligtvis när du beställer gravsten hos oss.