Ordlista

GRAVVÅRDENS BENÄMNINGAR

Liten ordlista över de vanligaste benämningarna du kan stöta på.

 

ÖVERSTYCKE/LIVSTEN – textplattan eller den sten där texten finns.
SOCKEL – synlig del av grundläggning eller separat del närmast marken och under livstenen.
BLOMLIST – smal stenkantlist, oftast 4 cm tjock och 10-15 cm hög, för inramning av planteringsrabatt.

RAMAR – stenkantslist, 6-20 cm tjock och i olika höjder (lägst 15 cm) beroende på marklutning etc, för inramning av gravplats.
VASPLATTA – platta, placerad i marknivå, för att ställa vas eller annan gravsmyckning på gravplats eller i rabatt.
GÅNGPLATTA – används innanför ramanläggning i exempelvis singel eller gräsmatta för att kunna gå på.

GRAVLOCK – heltäckande stenplatta, i en eller flera delar, över gravplatsen.
KAPITÄL – består av en eller flera delar som placeras över livstenen och ibland förekommande pelare eller sidostenar.
PELARE – runda eller fyrkantiga, ibland med profiler – oftast två – en på vardera sidan av livstenen.

MARKDUBB – rostfria dubbar (100 cm) som vi vanligtvis använder vid montering av stående gravstenar.
MONTERINGSPLINT – dold sockel under mark av sten eller betong.

GRANITVAS – vas i samma stenmaterial som gravanläggningen i övrigt.
EMPERILÅDA – självvattnande blomlåda för plantering.

KONTAKTA OSS

Petterssons Stenhuggeri AB
Magnetvägen 16, 461 38 Trollhättan

Telefon: 0520-49 40 60
Mail: info@tsten.se

Org.nr: 559295-0306
Bankgiro: 735-1695

BIC NDEASESS
SE69 9500 0099 6034 1858 9655

ÖPPETTIDER

Vardagar 07:00 – 16:00

Boka gärna tid innan Ditt besök.

FRAKT INGÅR

Med oss kan du vara trygg med att alla stenar monteras säkert och enligt gällande bestämmelser.

Frakt och montering ingår vanligtvis när du beställer gravsten hos oss.